مهندس شهرام یزدانی، رییس واحد برق نیروکلر با بیان این خبرگفت:   با تکمیل نیم پست دوم، پست اختصاصی ۶۳/۲۰ کیلو ولت مجتمع نیروکلربا توان ۱۵ مگاوات در مدار قرار خواهد گرفت.

یزدانی همچنین  با اشاره به پایان پروژه کابل کشی خاطر نشان شد: به منظور اتصال پست اختصاصی نیروکلر به شبکه فوق توزیع برق بالغ بر ۳۷۰۰ متر کابل کشی دو مداره از پلتفرم پست اشترجان۲ تا پست اختصاصی شرکت نیروکلر صورت گرفته است.

رییس برق مجتمع نیروکلر در پایان افزود: پست اختصاصی نیروکلر توان دریافت ۱۵ مگاوات برق را دارد که در حال حاضر پاسخگوی نیاز فعلی مجتمع می باشد.