این شرکت در حال حاضر در دو مجتمع صنعتی فعالیت تولیدی خود را انجام می دهد:

مجتمع اصفهان

این کارخانه واقع در اصفهان ، انتهاي اتوبان ذوب آهن ، كيلومتر ۵/۵جاده سيمان سپاهان درجوار شهرك صنعتي اشترجان می باشد و ازهشت واحد اصلی تولید شامل؛ کلرمایع، كلسيم هيپوكلريت (پرکلرین)، سودپرک، کلرورفریک، اسیدکلریدریک، سدیم هیپوکلریت (آب ژاول) و مایع بلیچ و تاسیسات پشتیبانی کننده آب و انرژی تشکیل شده است. مساحت زمین کارخانه بالغ بر نود هزار متر مربع و زیر بنای ساخت حدود بیست هزار متر مربع که حدود پانزده هزار مترمربع آن واحدهای تولید و مابقی ساختمان های اداری و خدماتی می باشد.

مجتمع یزد

این کارخانه نیز در یزد، شهرک صنعتی نیکو مستقر شده و دارای دو واحد تولیدی اصلی مونوکلرواستیک اسید (MCA) و کربوکسی متیل سلولز (CMC) و واحد های جنبی تولید سدیم کلرو استات (SMCA)، اسید کلریدریک و آب ژاول می باشد. مساحت زمین کارخانه بالغ بر بیست و چهار هزار متر مربع و واحدهای تولیدی و خدماتی بالغ بر چهار هزار متر می باشد.

 

تاریخچه نیروکلر:

آبان ۱۳۶۳

 

ثبت شرکت

ثبت اولیه شرکت با نام شرکت تولا در اداره ثبت شرکتهای تهران

بهمن ۱۳۶۳

 

اصلاحیه

اصلاح موادي از اساسنامه ، تغییرنام شركت به شركت نيروكلر (سهامي خاص) و ثبت تحت شماره ۶۵۷۴ در اداره شركت هاي اصفهان به ثبت رسيد.

فروردین۱۳۶۷

 

عملیات ساختمانی

آغاز عمليات ساختماني و اجرایی شرکت

اردیبهشت ۱۳۷۶

 

آغاز بهره برداری

آغاز بهره برداری از کارخانه اصفهان

تیر ۱۳۸۱

 

نیروکلر (سهامی عام)

پذيرفته شدن در سازمان بورس اوراق بهادار و به شركت نيروكلر( سهامي عام)تغيير نام يافت.

دی۱۳۸۲

 

افزایش ظرفیت از ۲۰ به ۳۰ تن کلر در روز

افزایش ظرفیت تولید از ۲۰ به ۳۰ تن کلر در روز با اضافه نمودن الکترولایزر ردیف ۱۱۱

آبان ۱۳۸۶

 

افزایش ظرفیت از ۳۰به ۳۴تن

تعویض الکترولایزر های قدیمی DD-88 با الکترولایزرهای BM-2.7

بهمن ۱۳۸۶

 

افزایش ظرفیت از ۳۰به ۳۴تن

افزایش ظرفیت تولید از ۳۰ به ۳۴ تن کلر در روز با تغییرات فرآیندی

فروردین۱۳۶۷

 

عملیات ساختمانی

آغاز عمليات ساختماني و اجرایی شرکت

دی ۱۳۸۹

 

افزایش ظرفیت از ۳۴به ۴۰تن

افزایش ظرفیت تولید از ۳۴ به ۴۰ تن کلر در روز با تغییرات فرآیندی و کاهش توقفات

۱۳۹۱ دی

 

کارخانه یزد

خرید کارخانه یزد

خرداد ۱۳۹۲

 

بهره برداری از کارخانه یزد

بهره برداری از کارخانه یزد

۱۳۹۷ شهریور

 

افزایش ظرفیت از ۴۰به ۹۵ تن

ا بهره برداری از طرح افزایش ظرفیت تولید کلر از ۴۰ به ۱۰۵ تن در روز