مهندس امید کریمی فرد، معاونی فنی و بهره برداری شرکت نیروکلر از پایان اورهال الکترولایزر ردیف اول و تعویض موفقت آمیز ممبران کلیه سلهای این الکترولایزر زودتر از موعد برنامه ریزی شده خبر داد.

کریمی فرد در این باره افزود: ۳۳ عدد سل در این الکترولایز وجود داشت که با توجه به راندمان تولید و مدت زمان در سرویس بودن، موعد تعویض ممبران های آن فرا رسیده بود. طبق تجارب قبلی پیشبینی شده بود که ۱۰ روز زمان برای تعویض کلیه ممبران ها لازم است . اما با همّت و تلاش تیم اورهال که متشکل از واحد های تعمیرات، امور مهندسی، تولید و بارگیری بود، ظرف مدت ۵ روز کلیه ممبران ها تعویض و الکترولایز خط اول مجدد در مدار تولید قرار گرفت.

معاون فنی و بهره برداری شرکت نیروکلر در پایان با اشاره به موفقیت آمیز بودن این عملیات اظهار داشت: در حال حاضر الکترولایزر ردیف اول بدون مشکل در حال کار می باشد . تعمیرات اساسی الکترولایزر ردیف سوم با حضور کارشناس شرکت تولید کننده – اودرنورا – به عنوان مشاور ناظر را نیز در اوایل تیر ماه در دستور کار داریم.