مهندس علی صالحی به عنوان مدیر عامل شرکت نیروکلر معرفی شد. در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل پیشین و جدید شرکت نیروکلر که در در روز دوشنبه ۱۷ خرداد ماه در شرکت صنایع شیمیایی اصفهان و با حضور آقای دکتر احمدی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران برگزار گرديد، آقای دکتر احمدی از زحمات بسیار ارزشمند نام نیک تقدیر و تشکر نمودند.این اتفاق در پی استعفاء مهندس نام نیک به دلیل مشکلات ناشی از ثبت ایشان به عنوان مدیر عامل شرکت رخ داد. گفتنی است مهندس صالحی بیش از این به عنوان سرپرست واحد مهندسی فرآیند،مدیر بهربرداری، مدیر مجتمع و قائم مقام مدیر عامل در شرکت نیروکلر فعالیت داشته است.

متن حکم مهندس صالحی