حضور شرکت نیروکلر در در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران،
شرکت نیروکلر با برپایی غرفه اختصاصی در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران، به معرفی فعالیت‌ها و ارائه دستاوردهای زیست‌محیطی و تشریح برنامه‌های آتی خود برای حفاظت از محیط زیست و گسترش فرهنگ زیست‌محیطی پرداخت.

نمایشگاه بین‌المللی محل مناسبی برای معرفی اقدامات، اهداف، برنامه‌ها، فعالیت‌های انجام‌شده و معرفی روش‌های نوین مورد استفاده  شرکت‌ها برای اهداف محیط زیست است.
در همين راستا شرکت نیروکلر با برپایی یک غرفه اختصاصی، اقدام به معرفی فعالیتها، اقدامات و برنامه های محیط زیستی خود نمود.
نوزدهمین  نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران ۷ تا ۱۰ اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاه های تهران،سالن ۳۵ دایر میباشد. علاقه مندان جهت بازدید از غرفه نیروکلر می‌توانند به سالن ۳۵ غرفه شماره ۸ مراجعه نمایند.