جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت نیروکلر منتهی به سی آبان ماه ۱۴۰۱  برگزارشد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت نیروکلر به تاریخ سی آبان ماه  ۱۴۰۱ امروز سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ صبح  در محل شرکت نیروکلر ، مجتمع اصفهان با حضور ۳۴ /۷۳% سهامداران ، معاون مالی اقتصادی صنایع شیمیایی ایران، نماینده شرکت نفت، گاز و پتروشیمی تامین و مدیر عامل شرکت نیروکلر برگزار شد . در این جلسه ابتدا پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۱   قرائت شد و سپس گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سالی مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۱   توسط آقای مهندس علی صالحی مدیرعامل شرکت نیروکلر به سمع و نظر حضار رسید.  در این مجمع شرکت کاربرد تحقیق به عنوان حسابرس و بازرس قانونی، و روزنامه های نصف جهان و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های  رسمی جهت درج آگهی های شرکت تصویب گردید. همچنین  ترازنامه و صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۱  و اعضای حقوقی شرکت به شرح زیر تصویب شد؛

  • شرکت سرمایه گزاری صنایع شیمیایی ایران
  • شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین
  • شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران
  • شرکت گسترش تجارت هامون
  • شرکت لیزینگ صنعت و معدن

 

در پایان نیز اعضای حاضر با توزیع ۷۰% سود سهام به میزان ۳۰۰۰ ریال به ازای هر سهم را مصوب نمودند.

پس از آن نیز جلسه مجمع عمومی به صورت فوق العاده برای اصلاح مواد ۱۴، ۱۸ و ۲۰ اساسنامه شرکت برگزار شد که موارد اصلاحی توسط آقای صمدیان ، دبیر جلسه،  قرائت و به تصویب حاضران رسید.