مدیر تولید شرکت نیروکلر از ثبت رکوردی بی سابقه در تولید پرکلرین خبر داد و گفت: در خرداد ماه امسال توانستیم با عبور از مرز تولید ۵۶۵ تن پرکلرین در یک ماه، رکورد جدیدی به ثبت برسانیم.
بهزاد اشرفی، مدیر تولید شرکت نیروکلر با اشاره به شرایط تولیدی این واحد صنعتی خاطر نشان کرد، با وجود تمام مشکلات، توانستیم با تولید ۵۶۸ تن پرکلرین رکوردی بی سابقه در میزان تولید این محصول ارزشمند و استراتژیک، ثبت کنیم.
مدیر تولید شرکت نیروکلر در پایان افزود: این موفقیت قطع به یقین حاصل  تلاش کارکنان پرتوان واحد تولید و همّت، همدلی و هماهنگی سایر واحدها و تک تک کارکنان مجتمع نیروکلر بوده است. لذا از ایشان و همچنین مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره نیروکلر به خاطر این همدلی و پشتیبانی تشکر و قدردانی می‌کنم.