مدیرعامل شرکت نیروکلر با اشاره به ثبت رکوردی جدید در میزان فروش گفت: این واحد صنعتی با تولید بیش ا ز ۱۱۶ هزار تن انواع محصولات خود توانست با عبور از مزر ۱۰۰۰ میلیارد تومان فروش سالیانه رکورد جدیدی به ثبت رساند.
علی صالحی، مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت نیروکلر با اشاره به روند صعودی میزان تولیدات این شرکت از بدو راه اندازی تا به امروز خاطر نشان شد: ظرفیت اسمی نیروکلر در بدو راه اندازی ۲۰ تن کلر در روز بود که با همّت کارشناسان وکارکنان بومی خود این مقداربه حدود ۹۰ تن کلر در روز رسیده است.
وی افزود: در این سال ها علاوه بر افزایش ظرفیت محصولات، نگاهی هم به توسعه سبد محصولات داشتیم و توانستیم علاوه بر کلر، پرکلرین، سود کاستیک، کلرورفریک، آبژاول و اسید کلریدریک، محصولات با اهمیت و استراتژیکی مانند مونوکلرو استیک اسید(MCA) و کربوکسی متیل سلولز (CMC) را نیز به سبد محصولات خود اضافه کنیم.
صالحی با اشاره به افزایش میزان فروش به میزان حدود ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته و عملکرد خوب نیروکلر با نماد شکلر در بورس اوراق بهادار، بیان داشت: در سال مالی گذشته که منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲ بود به تمام اهداف برنامه ریزی شده خود جامه عمل بپوشانیم .علاوه بر آن موفق شدیم دستاوردهایی مانند کسب عنوان واحد نمونه استاندارد از سوی سازمان استاندارد استان اصفهان، کسب رتبه اول نخستین جشنواره اقتصاد مقاومتی، جایزه تعالی سازمانی و غیره… را در کارنامه خود ثبت کنیم.
عضو هیأت مدیره نیروکلر در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار داشت: سال گذشته در مجمع عمومی سالیانه نیروکلر قول دادیم که در سال مالی بعدی از مرز فروش ۱۰۰۰ میلیارد ریال عبور کنیم که به حول و قوه الهی، همدلی و همّت همکاران و حمایت و پشتیبانی رئیس و سایر اعضای هیأت مدیره توانستیم با ثبت میزان فروشی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال علاوه بر ثبت رکورد جدید به قولی که داده بودیم جامه عمل بپوشانیم و از این بابت بسیار خرسندیم.
صالحی در پایان با اشاره به اتمام سال مالی نیروکلر گفت: با برنامه هایی که در نظر داریم،آتیه ای خوب و درخشان تر برای این شرکت و جایگاه سهام آن در بازار بورس پیش بینی میکنم و از کلیه کارکنان این شرکت و اعضای هیأت مدیره که در هر شرایطی همواره همراه و پشتیبان بوده اند، تشکر و قدردانی میکنم.