صبح امروز ۲۲ خرداد  آقای مهندس علیدوستی، رئیس هیئت مدیره به همراه آقای مهندس صالحی، مدیر عامل شرکت نیروکلر از واحدهای تولیدی سرکشی نمودند. در حاشیه این بازدید اعضای شورای اسلامی کار شرکت نیرو کلر به پاس زحمات و توجه ویژه آقایان علیدوستی و صالحی به امور معیشتی  و رفاهیات کارگران با اهداء لوح تقدیر از زحمات ایشان تشکر و قدردانی نمودند. آقای مهندس علی دوستی نیز ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد نیروکلر خاطر نشان شد آنچه که انجام شده حاصل زحمات و عملکرد رضایت بخش خود کارکنان نیروکلر است.
ایشان در پایان با اظهار امیدواری از تداوم عملکرد رضایت بخش نیروکلر تاکید کرد تمام تلاش ما در هیئت مدیره این است که تمام کارکنان نیروکلر نتیجه عملکرد خوب خود را به صورت ملموس ببینند تا از این طریق بتوانیم روحیه همبستگی و انگیزه کارکنان را افزایش دهیم