امید کریمی فرد، معاون فنی و بهره برداری شرکت نیروکلر در این باره گفت: تمام فرآیند تعمیرات اساسی واحدهای تولید طبق برنامه و با نظارت کارشناسان فنی و همچنین کارشناسان ایمنی و بهداشت شغلی صورت پذیرفت.
وی افزود: هدف از برنامه ریزی این تعمیرات اساسی مرتفع نموندن برخی ایرادات در واحد های تولید و تاسیسات جانبی و بررسی وضعیت سلامت دستگاهها و تجهیزات و همچنین انجام بخشی از فعالیت‌های مربوط به طرح توسعه واحد پرکلرین بود.
کریمی فرد با اشاره به انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی کارخانه طبق برنامه از پیش تعیین شده خاطر نشان کرد: با توجه به وضعیت جوی نامناسب و برودت هوا،  با تلاش کلیه کارکنان توانستیم ظرف مدت دو روز و صرف ١۴۵٠ نفر ساعت کار تعمیراتی، کلیه اهداف مشخص شده را پوشش دهیم. از مهمترین اقدامات صورت گرفته می توان به انجام سرویس دوره ای تجهیزات اصلی، بررسی سیستم‌های برقی، جابه جایی بخشی از خطوط مربوط به طرح توسعه پرکلرین، انجام تعمیرات روی برخی از خطوط لوله سطح کارخانه، افزایش سایز برخی خطوط تاسیساتی در واحد آبنمک، تعمیر، سرویس و بازرسی تجهیزات حیاتی در واحدهای سود پرک و پرکلرین و سایر فعالیتهای تعمیراتی که انجام آنها تنها در هنگام توقف کلی کارخانه امکان پذیر است، اشاره نمود.
کریمی فرد در پایان با تشکر از کلیه کارکنانی که با هم افزایی و خرد جمعی نقش به سزایی در موفقیت آمیز بودن اورهال کارخانه داشتند، گفت: با تلاش شبانه روزی کلیه کارکنان توانستیم اورهال کلی کارخانه را بدون هیچگونه حادثه جدی و طبق برنامه ریزی های انجام شده با موفقت به سرانجام برسانیم و کلیه تجهیزات را طبق برنامه به مدار تولید بازگردانیم. از این رو جا دارد از کلیه پرسنل و مدیر عامل محترم جهت همکاری و حمایت هایشان تشکر نموده و این دستاورد را به ایشان تبریک بگویم.