علی میرسالاری، مدیر بازرگانی شرکت نیروکلر از شکستن رکورد فروش ماهیانه برای سومین بار در سال جاری خبر داد.میرسالاری در این باره خاطرنشان کرد: یکی از اهداف استراتژیک شرکت نیروکلر دستیابی به بازارهای جدید منطقه ای و فرا منطقه ای بود و از ابتدای امسال این موضوع با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفت . روند صعودی فعلی میزان فروش از ابتدای امسال موید عملکرد موفق آمیز این رویکرد جدید میباشد.
وی ادامه داد: در تیر و مرداد امسال توانستیم طی دو ماه متوالی رکوردفروش ماهیانه را جابه جا کنیم و در شهریور ماه با عبور از مرز ۴۰۰ میلیارد ریال فروش ماهیانه با دیگر رکورد جدیدی در زمینه فروش ماهیانه ثبت کنیم.
مدیر بازرگانی نیروکلر با اشاره به عملکرد خوب نیروکلر در گسترش بازارهای فرامرزی خاطرنشان کرد: بخشی از این در آمد  ناشی از صادرات محصولات استراتژیکی مانند آبژاول، پرکلرین، MCA و سود پرک میباشد. همچنین موفق شدیم با ورود به بازار تامین کنندگان MCA کشور ترکیه سهم عمده ای از نیاز تولید کنندگان مواد شوینده در این کشور را تامین نماییم.

در حال حاضر میزان فروش ما در شش ماهه نخست امسال حدود ۴۶ هزار تن  بوده که این یک دستاورد بزرگ برای نیروکلر به حساب می آید.

علی میرسالاری در پایان با اشاره به بی سابقه بودن میزان فروش شهریورماه در چند سال گذشته تاکید کرد: این مسئله حاصل رویکرد نیروکلر و حرکت به سمت کشف بازارهای جدید بین المللی و در نتیجه افزایش میزان صادرات و هچنین حمایت و اعتماد مدیر عامل و هیئت مدیره نیروکلر به تیم جوان واحد بازرگانی است که جا دارد ضمن تشکر و قدر دارنی از حمایت‌ها و حسن اعتماد، این موفقیت را به ایشان تبریک بگویم.