به مناسبت سالروز میلاد خجسته حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا (س)، بزرگداشت مقام مادر و روز زن با اهداء لوح تقدیر و هدیه از بانوان شاغل در این شرکت تجلیل شد.
مهندس علی صالحی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره نیروکلر با اشاره به جایگاه زنان در جامعه به عنوان یکی از نقش های برجسته و تاثیرگذار در سلامت روح و روان خانواده و جامعه عنوان کرد بانوان شاغل در ادارات و سازمان ها جدا از وظیفه بزرگ مادری و تعلیم و تربیت فرزندان توانسته اند به خوبی در حوزه های مختلف اداری و در بخش های مختلف شرکت نقش مهمی ایفا کنند که این خود نشان از پشتکار، وظیفه شناسی و دلسوزی درانجام امور محوله آنان دارد .