صبح امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد نشست تخصصی جهاد تبیین و روشنگری با موضوع مشارکت حداکثری جامعه کار و تولید در انتخابات ریاست جمهوری با حضور آقای فرهمند، رییس اداره کار، رفاه و خدمات اجتماعی شهرستان فلاورجان و آقای رهنما، از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در مجتمع نیروکلر برگزار شد. در این مراسم آقای رهنما با اشاره به انتخابات پیش رو حضور در انتخابات را ادامه راه شهدا عنوان کرد و خاطر نشان شد جنگ امروز جنگ در میدان صنعت است و رزمندگان این جنگ جامعه کار و صنعت و کارگران هستند که با همّت خود همچون هشت سال دفاع مقدس با کمترین امکانات، چرخ اقتصاد این مرز و بوم را به حرکت در آورده و نگذاشته اند که دست نیاز به سوی بیگانگان دراز کنیم.