مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم با توجه به تنفس ۱۴ روزه اعلامی در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ صبح با حضور ۷۳/۵۶ درصد سهامداران و نمایندگان آن‌ها در محل مجتمع نیروکلر برگزار شد.
در این مجمع مطابق بند دو آگهی دعوت، افزایش سرمایه شرکت نیروکلر از مبلغ ۱.۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴.۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۳۰۰درصد) از محل سود انباشته مورد موافقت قرار گرفت و ماده پنج اساسنامه اصلاح شد. همچنین مطابق بند سه آگهی دعوت، اصلاح مفاد اساسنامه شرکت مطابق با اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار به رای گذاشته شد که با تایید حاضرین به تصویب رسید. این جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ همان روز پایان یافت.