مانور مشترک اکیپ مقابله با حوادث شرکت و جمعیت هلال احمر شهرستان فلاورجان  برای مقابله با وقوع زلزله روز چهارشنبه ۰۶ بهمن  در مجتمع نیروکلر برگزار شد.
در این مانور که به منظور هماهنگی و توانمند سازی اکیپ مقابله با حوادث  مجتمع نیروکلر برای مقابله با زلزله برگزار شد، سناریوی از پیش طراحی شده وقوع زلزله و روش مقابله با آن با حضور اعضای جمعیت هلال احمر شهرستان فلاورجان، ایمنی، حراست و اعضای اکیپ به صورت کامل و در حداقل زمان ممکن اجرا گردید.
گفتی است قبل از این مانور نیز برای کلیه گروه های شرکت کننده در روز دوشنبه و سه شنبه یک دوره آموزشی و توجیهی توسط جمعیت هلال احمر شهرستان فلاورجان  برگزار شد.
🖊روابط عمومی شرکت نیروکلر