مانور لحظه صفر به میزبانی شرکت نیروکلر در مجتمع یزد واقع در شهرک صنعتی نیکو با حضور ادارات و نهادهای مدیریت بحران شهرستان اشکذر برگزار شد.

این مانور با هدف ساماندهی و مدیریت شرایط اضطراری در هنگام وقوع زلزله و به حداقل رساندن خسارات جانی ، مالی ، زیست محیطی و بهداشتی و همچنین ارزیابی نقاط قوت و ضعف تیم های مقابله با حوادث در شرایط اضطراری ، شناسایی مناطق پرخطv، ریسک های قابل کنترل و غیر قابل کنترل و همچنین بررسی میزان کفایت دستور العمل های داخلی عصر روزسه شنبه ۲۴ مرداد ماه برگزارشد.  

 

مهندس سلمانی، مدیر مجتمع یزد در حاشیه برگزاری این مانور با اشاره به جایگاه مهم و استراتژیک شرکت نیروکلر و محصولات با ارزش آن در راستای پیشبرد اهداف کشور و نیازهای مردم ، بر ضرورت هوشیاری و دقت نظر همه جانبه در حفظ و حراست از ساختارهای شرکت و مقابله با خطرات احتمالی و پیشگیری از بروز خسارت به محیط زیست ، تجهیزات و تأسیسات مجتمع و آسیب های جانی و مالی تأکید نمود .