محمدحسین ترابی جدیدترین عضو هیئت مدیره شرکت نیروکلر روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه از خطوط تولیدی بازدید و علاوه بر آشنایی با فرآیندهای تولیدی شرکت نیروکلر در جریان آخرین وضعیت پروژه های توسعه ای نیز قرار گرفت در این بازدید مهندس وحید نام نیک مدیر عامل شرکت نیرو کلر به همراه چند تن از مدیران، ایشان را همراهی می کردند.

محمد حسین ترابی، دارای فوق لیسانس حسابداری بوده و پیش از این نیز عضویت در هیات مدیره توکا رنگ اصفهان، گروه کارخانجات صنعتی ملایر و همچنین مدیر عاملی شرکت فنی و مهندسی کیان را در کارنامه خو دارد.