صبح روز چهارشنبه ، ۴ مرداد ماه سرهنگ عطایی، فرمانده بسیج کارگری استان اصفهان از شرکت نیروکلر بازدید به عمل آورد. در این این بازدید که در حاشیه بازرسی ادواری فرماده بسیج از اصناف و بنگاه های اقتصادی شهرستان فلاورجان صورت گرفت، سرهنگ عطایی با اشاره به دست آوردهای بخش صنعت، افزود: امرزه صنعت جبهه جنگ با دشمنان و چرخاندن چرخ صنعت جهاد در راه حق است.
ایشان در بخشی دیگر از صحبت های خود از تمام کارگران بسیجی خواست با توجه به اتفاقات خوبی که در بخش صنعت افتاده به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رفع موانع تولید و جهاد تبیین توجه بیشتری داشته باشند.
علی صالحی، مدیر عامل شرکت نیروکلر نیز با تاکید به روند پر شتاب کشور ایران به سمت صنعتی شدن گفت: در مقایسه با گذشته کشور با سرعت و شتاب بیشتری در حال صنعتی شدن است. به طوری که در اولین طرح توسعه ما مجبور بودیم برخی تجهیزات را از اروپا، چین یا کشورهای همایسه تهیه کنیم. اما اکنون اکثر تجهیزات مورد نیاز ما در داخل کشور و توسط چندین سازنده داخلی با همان کیفیت تولید می شود.
صالحی در بخشی دیگر از صحبت های خود افزود: با این روند ی رو به رشدی که صنعت در پیش گرفته چنانچه مسوولین ذی ربط چاره ای نیاندیشند با دو معضل اساسی روبرو خواهیم شد؛ اول مشکل تامین برق، گاز و آب و دوم مشکل تامین نیروی انسانی که امیدوارم دولت در برنامه های خود برای حل این معضلات چاره ای بیاندیشد.
در حاشیه این بازدید از تلاش های سرگرد پاسدار، جواد کاظم زاده، فرمانده بسیج کارخانجات و کارگری شهرستان فلاورجان به خاطر تلاش‌های یک سال کذشته تقدیر به عمل آمد