سرهنگ عزیز ا… سپهوند رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان اصفهان به همراه سرهنگ ایرج کاکاوند، فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان و امیر سلطان محمدی، مجری طرح آموزش فرماندهی استان اصفهان از شرکت نیروکلر بازدید نمودند.
در این بازدید که با هدف تعامل صنایع و نیروی انتظامی جهت افزایش سطح آگاهی به منظور پیشگیری از وقوع جرائم صورت گرفت، پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان اصفهان ضمن تاکید بر اقدامات فرهنگی صورت گرفته در راستای افزایش سطح آگاهی شهروندان جهت پیشگیری از وقوع جرم، خواستار مشارکت بیشتر صنایع بزرگ در این مقوله شد.
مهندس وحید نام نیک نیز ضمن اشاره به سابقه خوب شرکت نیروکلر در تعامل با نیروی انتظامی شهرستان فلاورجان بر مشارکت بیشتر صنایع و نیروی انتظامی تاکید کرد.
این بازدید روز یک شنبه ۱۹ اردیبهشت ما صورت گرفت.