در این بازدید سردار سعد،  معاون پارلمانی و بازرس ویژه سازمان پدافند غیر عامل کشور و دکتر صفری مدیرکل پدافند غیر عامل استان اصفهان به همراه جمعی از کارشناسان و بازرسان سازمان پدافند غیر عامل کشور از اقدامات انجام گرفته در راستای پدافند غیر عامل در شرکت نیروکلربازدید به عمل آوردند. در حاشیه این بازدید نیز اکیپ مقابله با حوادث شرکت نیروکلر با اجرای مانوری آمادگی و توان خود را به معرض نمایش گذاشت.