با مساعدت اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نیروکلر در شب عید غدیر کودکان سرطانی بیمارستان سید الشهدا(ع) اصفهان آرزوهای خود را عیدی گرفتند.
در این طرح که با همکاری بخش مددکاری بیمارستان سید الشهدا (ع) اجرا شد بیش از ۸۰ کودک بستری در این بیمارستان با مساعدت مالی شرکت نیروکلر به آرزو های خود رسیدند.