صبح امروز ۲۳ خرداد مجمع عمومی فوق العاده شرکت نیروکلر با دستور جلسه افزایش صد درصدی سرمایه شرکت از محل سود انباشته برگزار شد. در این جلسه حاضرین پس از استماع گزارش توجیحی  که توسط مهندس علی صالحی قرائت شد و همچنین گزارش حسابرس قانونی شرکت، به این طرح رای مثبت دادند و نیروکلر با نماد بورسی “شکلر” توانست افزایش سرمایه خود را به تصویب برساند. به این ترتیب سرمایه این شرکت از ۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.