ایمان رمضانی، مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت شرکت نیروکلر از اخذ استاندارد ISO/IEC 17025:2017 توسط شرکت نیروکلر خبر داد و گفت: استاندارد ISO/IEC 17025:2017 الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون است و پیاده‌سازی و اجرای الزامات این استاندارد برای آزمایشگاه‌ شرکت‌هایی که استراتژی آن‌ها تولید محصولات با کیفیت جهانی است، ضروری می‌باشد.
وی افزود در ارزیابی این استاندارد، آزمایشگاه از نظر فنی و مدیریتی مورد ارزیابی قرار گرفت. در ارزیابی فنی وجود روش‌های آزمون به‌روز و معتبر، سوابق تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمون، نحوه محاسبه عدم قطعیت نتایج حاصل از آزمون، مهارت کارکنان، شرایط محیطی مناسب، کفایت تجهیزات و قابلیت ردیابی کالیبراسیون آن‌ها و… مورد ارزیابی قرار گرفت. از نظر مدیریتی نیز استقلال، التزام به رازداری و حفظ محرمانگی اطلاعات آزمایشگاه، وجود ساختار مناسب، در دسترس بودن منابع مورد نیاز و کنترل مستندات و سوابق و… در آزمایشگاه‌ مورد ارزیابی قرار گرفت.
مدیر آزمایشگاه‌ شرکت نیروکلر خاطر نشان کرد: مؤسسه‌ای که آزمایشگاه شرکت نیروکلر را در این استاندارد تأیید صلاحیت نمود، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) است که مورد تأیید اتحادیه بین‌المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها (ILAC) و اتحادیه منطقه‌ای تأیید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه می‌باشد و همین امر باعث اعتبار بین‌المللی نتایج آزمون آزمایشگاه‌ شرکت است.
در بازدیدی که کارشناسان این مرکز در روز پنج شنبه ۱۲ خرداد ماه سال جاری از آزمایشگاه به عمل آوردند، صلاحیت آزمایشگاه شرکت نیروکلر برای این استاندارد تایید گردید.
رمضانی در پایان گفت: بی شک اخذ این استاندارد حاصل زحمات و حمایت‌های مدیر عامل محترم، جناب آقای مهندس صالحی، اعضای هیئت مدیره و همچنین تلاش همکاران واحد آزمایشگاه و همکاری سایر واحد ها بوده که از همه ایشان تشکر و قدردانی می نمایم.