آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی سالیانه
شركت نيروكلر(سهامي عام)
به شماره ثبت ۲۳۸۶ و شناسه ملي ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

بدینوسیله از كليه سهامداران ، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومي عادی سالیانه این شرکت برای دوره مالی ۸ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ که راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ در محل اصفهان، کيلومتر ۲۵ اتوبان ذوب آهن، جاده سيمان سپاهان، جوار شهرک صنعتي اشترجان، پلاک‌۲۲۳ برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
۱. استماع گزارش ‌هیأت مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای دوره مالی ۸ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۲. استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مورد صورت‌های مالی دوره مالی ۸ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۳. بررسی و تصویب صورت‌های مالی دوره مالی ۸ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۴. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
۶. تعیین پاداش هیاًت مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره
۷. بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
۸. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
نمايندگان سهامداران حقوقي مي‌توانند معرفي‌نامه خود را حداکثر تا دو روز قبل از برگزاري مجمع از طريق نمابر ذيل ارسال و از ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز برگزاري مجمع نسبت به ارائه اصل معرفي نامه و کارت شناسايي معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع دريافت نمايند. ( نکته ضروري : درج شناسه ملي، شماره ثبت سهامدار حقوقي، همچنين کدملي، شماره شناسنامه، نام پدر و تاريخ تولد نماينده معرفي شده در معرفي نامه ارسالي الزامي مي باشد)

سهامداران محترم برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ذیل تماس حاصل فرمایید .
تلفن: (داخلی ۱۴۴)۳۷۶۰۹۰۰۰-۰۳۱ نمابر: ۳۷۶۰۹۲۰۰-۰۳۱
نشانی امور‌سهام شرکت : اصفهان، کيلومتر ۲۵ اتوبان ذوب آهن، جاده سيمان سپاهان، جوار شهرک صنعتي اشترجان، پلاک‌۲۲۳