اخبار و گزارشات مالی

کلیه سهامداران محترم میتوانند از طریق لینک های زیر به اخبار مجامع، گزارشات مالی و اخبار مربوط به شرکت نیروکلر با نماد بورسی شکلر دسترسی داشته باشند.