ترکیب هیات مدیره و کمیته های تخصصی

به استناد مصوبه مجمع عمومی به طور فوق العاده عادی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ و جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷اسامی آخرین اعضای حقوقی و نمایندگان آن ها به شرح زیر می باشد:

نام عضوشماره ثبت | کد ملینام نماینده قبلینام نمایندهکد ملیسمتموضف/غیر موظفمدرک تحصیلی
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵وحید نام نیکوحيد نام نيک۱۸۶۱۳۳۳۵۸۷نایب رئیس هیات مدیره غیر موظفکارشناسي ارشد مهندسي شيمي
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين۱۰۸۰۰۰۲۱۳۰۴اميرحسين باقري بايگياميرحسين باقري بايگي۰۹۲۰۵۸۴۵۶۱عضو هیات مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مهندسي شيمي
لیزینگ صنعت و معدن۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶محمد حسن ترابیمحمد حسین ترابی۴۶۷۹۳۹۴۲۶۹عضو هیأت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد حسابداری
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸فاقد نمایندهمهدي علي دوستي شهرکي۱۲۸۹۶۵۶۸۶۱رییس هیات مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مهندسي شيمي
بازرگاني و خدمات بندري ايران۱۰۱۰۱۱۵۲۲۶۴اکبر ملک پوراکبر ملک پور۶۳۳۹۲۵۵۷۲۸ عضو هیات مدیرهغیر موظفدکتراي شيمي

مدیر عامل:

نام و نام خانوادگیکد ملیمدرک تحصیلی
علی صالحی۱۱۷۰۶۵۱۲۳۲کارشناسي مهندسي شيمي

مدیر حسابرسی داخلی:

نام و نام خانوادگی کد ملیسمترشته تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ عضویت در کمیته حسابرسیاهم سوابق – مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
–   –

بالاترین مقام مالی شرکت:

نام و نام خانوادگی کد ملیسمترشته تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ انتصاباهم سوابق – مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
ابوالفضل صمدیان۱۲۸۶۰۴۷۴۶۳سرپرست امور مالي حسابداریکارشناسی ارشد۱۳۹۹/۱۰/۲۵۸ سال سابقه حسابرسی و ۱۰ سال سابقه اجرایی

برای ثبت سفارش خود نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید!