• کاربردها:تصفیه آب آشامیدنی، تصفیه آب استخر، صنایع کاغذسازی، نساجی، داروسازی ، تولید PVC، ایزوسیانات، شیشه های ضدگلوله پلی کربنات، انواع رزین های اپوکسی، تولید انواع علف کش، حشره کش و سایر آفت کش ها، خالص سازی فلزاتی مانند تیتانیوم و زیرکونیوم، تولید آب ژاول، اسید کلریدریک، پرکلرین،کلرورفریک، MCA و انواع مشتقات معدنی و آلی گاز کلر و …
  • نحوه تحویل: به صورت سیلندرهای مخصوص ۴۵، ۴۰۰ و ۸۰۰ کیلو گرمی.