• شرایط نگهداری:بخاطر حساسیت نسبت به گرما و رطوبت باید بشکه های پرکلرین درجای خشک و خنک نگهداری شود. نگهداری آن در آفتاب و یا انبارهای گرم، خطر انفجار را در پی دارد.بشکه های پرکلرین را نباید در مجاورت مواد بودار و قابل اشتعال مانند بنزین، نفت، گازوئیل یا سموم کشاورزی بخصوص سم فسفره، مواد ضد عفونی کننده مانند کرئولین قرار داد. انبار مخصوص نگهداری بشکه‌های پرکلرین باید مجهز به تهویه مناسب باشد. کف انبار مخصوص نگهداری بشکه‌های پرکلرین باید از جنس مقاوم به رطوبت ساخته شده باشد. بشکه‌های پرکلرین را باید روی صفحات چوبی که به فاصله ۱۰ سانتی متر از کف انبار فاصله دارد قرار داد.
  • کاربردها:ضد قارچ، ضد باکتری (ضد بو)برای تصفیه آب‌های آشامیدنی، معرف سفید کننده (کاغذ، منسوجات)گند زدا و ضد عفونی کننده آب استخرها و ….
  • نحوه تحویل:

بشکه های پلي اتيلن ۲۵و ۴۵ کیلوگرمی.