واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه شرکت نیروکلر با بهره گیری از پرسنل مجرب و کار آزموده و طبق دستورالعمل های بین المللی در آزمایشگاه های مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های دقیق اندازه گیری مانند دستگاه ICP ، GC و اسپکتروفتومتر وظیفه کنترل مواد اولیه، محصول حین تولید و محصول نهایی بر اساس استاندارد های مربوطه را بر عهده دارد.
آزمايشگاه شركت نيروكلر داراي گواهينامه۱۷۰۲۵  ISO/IEC  از مركز ملي تاييدصلاحيت ايران)(NACI و همچنین جزء آزمـایشـگـاه های هـمـکار سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.
اين واحد آماده ارايه خدمات آزمايشگاهی جهت ساير شركت هاي توليدی وتحقيقاتی مي باشد.

پروانه ساخت و کاربرد علامت استاندارد محصولات


مشاهده گواهينامه ISO/IEC17025