آگهی انتخاب پیمانکار تامین کیسه های بسته بندی محصولات

  • تاریخ شروع : 1400.03.01
  • تاریخ پایان : 1400.03.10
  • مقدار مناقصه: 1,560,000 تخته

شماره تماس واحد های بازرگانی

 

شرکت نیروکلر در نظر دارد تامین کیسه های بسته بندی مورد نیاز خود جهت بسته بندی محصولات سود پرک، MCA, CMC را از طریق مناقصه عمومی با مقادیر ذکر شده ذیل برای مدت یک سال واگذار نماید.

۱-کیسه بسته بندی سود پرک به تعداد ۱,۲۰۰,۰۰۰  تخته
۲-کیسه بسته بندی MCA به تعداد ۱۸۰,۰۰۰ تخته
۳-کیسه بسته بندی CMC به تعداد ۱۸۰,۰۰۰ تخته

لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می گردد از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز در اوقات اداری جهت دریافت مدارک مربوطه به واحد امور حقوقی و قرارداد های شرکت نیروکلر به نشانی اصفهان- کیلومتر ۲۵ اتوبان ذوب آهن، جاده سیمان سپاهان، کیلومتر ۵/۵ جوار شهرک صنعتی اشترجان، مراجعه نمایند.

برای دریافت شرح کار کلیک کنید 

برای دریافت اسناد مناقصه کلیک کنید

 

 

فرم مناقصه

برای ثبت سفارش خود نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید!