آگهـی مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذای کارکنان به شماره  ۱۰۰۷/۱۷۱/م

دسته بندی: خدمات
  • تاریخ شروع : 1400/07/17
  • تاریخ پایان : 1400/07/27
  • مقدار مناقصه: ---

 

شرکت نیرو کلر(سهامی عام) در نظر دارد خدمات تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع در محل رستوران مجتمع خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی برای مدت یکسال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند  پس از تکمیل فرم مربوطه  از طریق لینک زیر اسناد مناقصه را دریافت نمایند .

به منظور هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شماره ۰۳۱۳۷۱۰۰ داخلی ۱۹۳ آقای صالحیان فرد تماس حاصل فرمائید.

مهلت عودت اسناد و مدارک مناقصه پایان وقت اداری روز دو شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ می باشد.

ضمناً هزينه نشرآگهي به عهده برنده مناقصه می باشد .

 

 

برای ثبت سفارش خود نیاز به مشاوره دارید؟ با ما تماس بگیرید!