برگزاری مراسم اربعین رئیس‌جمهور شهید و شهدای خدمت در گلستان شهدای اصفهان با حضور اقشار مختلف مردم برگزار گردید.

در این مراسم شرکت نیروکلر نیز در راستای مسوولیت های اجتماعی و با هدف ارج نهادن به مقام شامخ شهدای خدمت، با برپایی موکب علاوه بر حضور پرشور، پذیرای شرکت کنندگان بود.

این مراسم روز پنجشنبه ۷ تیر ماه در گلستان شهدای اصفهان همزمان با سایر استان ها برگزار شد.