صبح امروز یکشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳ آقای دکتر زرندی مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به همراه دکتر رحیمی، رئیس هیئت مدیره شرکت نیروکلر و چند تن از مدیران شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی، از مجتمع نیروکلر بازدید به عمل آوردند. در این برنامه بازدید، آقای دکتر زرندی و هیئت همراه در جریان پروژه‌های در دست اقدام شرکت نیروکلر قرار گرفتند و از روند پیشرفت پروژه‌ها ابراز رضایت کردند. همچنین در این جلسه گزارش عملکرد هفت ماهه شرکت نیروکلر و روند سودآوری توسط تیم مدیریتی شرکت نیروکلر ارایه گردید. در پایان، دکتر زرندی به همراه دکتر رحیمی، مهندس صالحی و هیئت همراه از پروژه‌های مختلف شرکت بازدید و از زحمات کلیه کارکنان تقدیر کردند.